Novinky

Všetky aktuality z MV transport na jednom mieste

Nové nariadenie o nebezpečných tovaroch - viac zodpovednosti pre prepravcov

V roku 2019 sa zmenia predpisy pre prepravu nebezpečného tovaru. Predpisy nadobudnú platnosť po šesťmesačnom prechodnom období. Do 30. júna 2019 sa môžu naďalej používať aj súčasné predpisy ADR 2017.

V nových nariadeniach 2019 boli vykonané tieto zmeny:

Dopravcovia a zasielateľské spoločnosti by mali riadne označiť na informácie na kontajneri, vozidle alebo obale tovaru, aby sa tak vyhli nepríjemnostiam pri vizuálnej prehliadke nákladu.